• page_banner

کیف دستی بوم

  • Cotton Tote Bag

    کیف دستی نخی

    کیف های خرید بوم در زندگی dally ما محبوبیت بیشتری پیدا می کنند. سبک های مختلفی از کیف های بوم مانند سبک جنگلی ، سبک ادبی و همه جانبه مد وجود دارد.

  • Canvas Tote Bag

    کیف دستی بوم

    مواد کیسه نخی پنبه ارگانیک است و در پنبه معمولی هیچگونه مواد شیمیایی فرآوری کننده ، کودهای آهنی یا سموم دفع آفات وجود ندارد. می توانید اعتماد کنید که زیست تخریب پذیر است بنابراین در محل دفن زباله نخواهد نشست.